CERME Research

Centrul Român de Modelare Economică (CERME) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 2001 care realizează cercetare fundamentală avansată, fiind certificată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Profilul organizaţiei, în ceea ce priveşte ariile de expertiză, include tematici din economie şi sociologie precum: analize privind cercetarea şi dezvoltarea, competitivitatea companiilor, economie informală, incluziune socială, calitatea vieţii şi regenerare urbană, strategii de dezvoltare socială, modele, prognoze şi studii de fundamentare a politicilor socio-economice din România, proiecte de dezvoltare instituțională, testarea prospectelor medicamentelor.

Obiectivul principal al CERME este să ofere cercetări de înaltă calitate care să vină în ajutorul factorilor de decizie de la nivel regional, naţional şi internaţional.

Lista principalilor beneficiari ai studiilor CERME include instituţii publice locale cât şi centrale (Institutul Naţional de Statistică, Guvernul, Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă locale), organizaţii internaţionale (Banca Mondială, UNICEF), ONG-uri (Fundaţia Soros România), precum şi firme din domeniul medical.

CERME are o vastă experienţă în efectuarea de cercetări cantitative de mari dimensiuni, cum ar fi sondaje reprezentative la nivel naţional în gospodării sau firme, precum şi cercetări exhaustive (recensământ la nivelul tuturor primăriilor din România). Ca parte a unui consorţiu internaţional (alături de ICON Institute, ASA Institute, Sweden Central Bureau of Statistics, Germany Federal Office of Statistics, Digital Data Services), CERME a participat în două proiecte PHARE privind dezvoltarea statisticii româneşti care au inclus cercetări reprezentative la nivel naţional privind economia informală (în gospodării, intreprinderi mici, lucrători pe cont propriu şi asociaţii familiale), agricultură şi păduri, turism şi date statistice administrative. Metodologia elaborată şi dezvoltată precum şi datele culese şi analizate în cadrul acestor proiecte au fost folosite de Institutul Naţional de Statistică în procesul de armonizare a sistemului de statistici naţionale cu cel de la nivelul Uniunii Europene.

CERME a adus contribuţii importante şi la cercetarea economică din România, fiind parte a unui consorţiu (alături de Institutul de Economie Mondială al Academiei Române, Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, Institutul Naţional de Statistică şi Academia de Studii Economice) care a desfăşurat o cercetare şi o analiză la nivel micro-economic a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare a firmelor care îşi desfăşoară activitatea în România, publicând primul clasament privind cheltuieilile în cercetare-dezvoltare şi valoare adăugată.

CERME a fost implicată şi în studii calitative, de mai mici dimensiuni, privind, în special, situaţia copiilor dar şi de dezvoltare comunitară în comunităţi de tip getou. Experţii CERME au dezvoltat metodologia şi au elaborat o analiză multidimensională a situaţiei copiilor din România ambele urmând a fi utilizate în reformarea politicilor pentru copiii vulnerabili dar şi în identificarea problemelor emergente care vor fi avute în vedere  în Programul de Ţară al UNICEF în România.

Implicarea CERME a depăşit cu mult desfăşurarea de anchete şi scrierea de rapoarte, echipa CERME participând direct la dezvoltarea de proiecte comunitare al căror focus au fost copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate.

CERME acordă o mare atenţie activităţilor de diseminare. În acest sens rezultatele celor mai multe dintre proiecte sunt prezentate în publicaţii, atât în limba română cât şi în engleză dar şi în cadru mai multor conferinţe şi sesiuni de lucru.