Proiect Platformă E-health pentru pacienţii cu diabet

Titlul proiectului

Dezvoltarea unei platforme Ehealth pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a individualizării terapeutice la pacienţii cu diabet

Parteneri

 • Centrul Român pentru Modelare Economica (CERME) – Coordonator de Proiect
 • Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu
 • SC Centrul Medical Carol S.R.L
 • SC Stimasoft SRL

Perioada de desfăşurare: 2014-2016

Finanţator: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-2231, contract nr. 343 / 2014

Obiective generale

 • facilitarea transferului de rezultate ştiinţifice şi tehnologice de varf din mediul academic către mediul socio-economic și factorii de decizie de politici relevante;
 • dezvoltarea unei metodologii de evaluarea a impactului social al noilor configuraţii tehnologice;
 • dezvoltarea unei platformei integrate Ehealth pentru imbunătățirea calității vieţii pacienţilor cu diabet, competitive pe plan internaţional.

Obiective specifice

 • Elaborarea unui metodologii de lucru privind stimularea cercetării multidisciplinare, prin colaborarea mediului academic cu mediul privat, care să asigure validarea viabilității noilor configuraţii tehnologice cu potențial economic şi social şi transferul în spațiul socio-economic;
 • Realizarea unei metodologiei de cercetare multidisciplinară;
 • Definirea cerintelor sistemului şi proiectarea arhitecturii de ansamblu a configurației tehnologice;
 • Îmbunătățirea calității vieţii pacienţilor cu diabet;
 • Facilitarea accesului acestui grup vulnerabil la servicii medicale de înaltă calitate;
 • Responsabilizarea pacienţilor cu diabet prin adoptarea unui stil de viata sănătos;
 • Schimbare socio-culturală prin responsabilizarea factorilor de decizie cu privire la beneficiile sociale şi economice ale noilor configuraţii tehnologice inovative aduse de imbunătățirea calității vieţii
 • Brevetarea noi configuraţii tehnologice la autoritatea abilitată în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Rezultate propuse

 • o plaformă eHealth în domeniul diabetului zaharat
 • un brevet
 • 2 articole propuse spre publicare in reviste indexate în baze de date nationale şi internaționale și / sau indexate ISI
 • 3 comunicări la reuniuni ştiinţifice naționale și internaționale
 • 4 poziţii doctorand/postdoctorat susţinute
 • 120 pacienţi incluși în studiu
 • 2 studii privind caracteristicile medicale și sociale ale grupului țintă
 • 5 flyere virtuale de informare a pacienţilor referitoare la regimul de viață sănătos

Materiale proiect