Proiecte

Proiecte realizate de Asociatia Centrul Român de Modelare Economica (CERME)
  • Dezvoltarea unei platforme Ehealth pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a individualizării terapeutice la pacienţii cu diabet
  • Calitatea vieţii şi gradul de satisfacţie privind locuirea în zona Bdului Transilvaniei, municipiul Alba Iulia
  • Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în domeniul TIC în România: Orizont 2015
  • Analiza corelaţiilor dintre cheltuielile de cercetare-dezvoltare şi performanţa economică a companiilor din România – ROSCORD
  • Evaluarea rapidă a impactului social şi de sărăcie a crizei economice în România
  • Accesul Autorităţilor Locale la Fondurile Europene
  • Serviciul Public de Ocupare în sprijinul dumneavoastră!
  • Dezvoltarea continua a sistemului statistic românesc
  • Dezvoltarea Statisticii Economice
  • Dezvoltare economică, ocupare şi competitivitate în societatea cunoaşterii